Biblioteka

Biblioteka jest to instytucja, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych.

Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe i kulturowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego i kulturowego. Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

Materiały biblioteczne to zbiór dokumentów, które są gromadzone, przechowywane i udostępniane w bibliotekach. Klasyczne zbiory biblioteczne są mocno związane z nośnikami fizycznymi. Materiały dostępne w postaci cyfrowej są gromadzone i udostępniane w tzw. bibliotekach cyfrowych.

Materiały biblioteczne w klasycznej postaci: książki, artykuły z czasopism, opracowania literackie, recenzje filmów, nuty, dokumenty życia społecznego, dokumenty kartograficzne.
Dokumenty elektroniczne i audiobooki:kasety, książka mówiona, płyty CD, płyty analogowe, filmy.

Ciekawe biblioteki w Olsztynie

Biblioteki w Olsztynie Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie,
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie,
Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Planeta 11,
Biblioteka Sądu Okręgowego w Olsztynie,
Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa
i wiele innych